Zabiegi sferoplastyki kręgosłupa Polsce

Sferoplastyka – kifoplastyka kulistymi implantami tytanowymi

Czym jest kifoplastyka?

To zabieg, którego celem jest odtworzenie wysokości trzonu kręgu oraz jego wzmocnienie. 

Najczęściej, jako materiał wypełniający, wykorzystuje się cement PMMA, który pozostaje w kości w formie niezmienionej.  

Złamany kręg przed zabiegiem w tomografii komputerowej

Złamania trzonu kręgu to najczęstsza forma złamań kręgosłupa po urazach lub w przebiegu osteoporozy. 

Dochodzi do obniżenie wysokości trzonu kręgu. Powoduje to zmianę kształtu krzywizn kręgosłupa a w konsekwencji dolegliwości bólowe, przeciążenia kręgosłupa a także stwarza ryzyko niestabilności. 

Kręg po zabiegu sferoplastyki

Podczas zabiegu sferoplastyki techniką przezskórną, małoinwazyjną wprowadza się kuliste implanty tytanowe, których konglomerat w trzonie kręgu tworzy przestrzennie stabilną strukturę. W ten sposób uzyskuje się pierwotną stabilizację złamania. 

Kształt tytanowych implantów pozwala na wrastanie tkanki kostnej, która odbudowuje kręg w miejscu złamania i ostatecznie stabilizuje kość.

Profesor Natale Francaviglia i Łukasz Kubaszewski, Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. W. Degi w Poznaniu, lipiec 2023

Zastosowanie implantów tytanowych pozwala w sposób bardziej naturalny odtworzyć strukturę kręgu po złamaniu. Także umożliwia leczenie niektórych typów złamań, które dotychczas były leczone przy pomocy stabilizacji z wykorzystaniem śrub.

Czytaj dalej

Oceń post

Dodaj komentarz

Popup Builder Wordpress